ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ 24\6\22 - Με σύνοδο κορυφής Ε.Ε., γαλλικές εκλογές και παραίτηση κυβέρνησης Ισραήλ

ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ 24\6\22 - Με σύνοδο κορυφής Ε.Ε., γαλλικές εκλογές και παραίτηση κυβέρνησης Ισραήλ

43 plays43
Uploaded 1 year ago1 year ago
52:41
ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ 24\6\22 - Με σύνοδο κορυφής Ε.Ε., γαλλικές εκλογές και παραίτηση κυβέρνησης Ισραήλ