Keep up to date with every new upload!

Join free & follow škola_antifašizma
Share
Radovan Pantović 04 -

Radovan Pantović 04 -

rad u Saveznoj vladi kao Predsednik Komiteta za finansijska pitanja, Džemal Bjedić, problem centralizma, poseta Rankovića Nišu u vreme dok je Radovan bio Sekretar Niškog sreskog komiteta (1959), Veselinov, potreba za promenom uloge partije u lokalnom životu, Pomoćnik Ministra poljoprivrede u Poljoprivrednom dobru Belje (1951), pretnja od Sovjetskog napada, uloga Žukova u odustajanju od napada na Jugoslaviju

Comments